Розгорнути все

Звіт незалежного аудитора 2017 рік

Фінансова звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за 2016 рік

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2016 рік

Річна фінансова звітність за 2015 рік

Аудиторський висновок за 2015 рік

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2014

Аудиторський висновок річних даних страховика за 2014

Звіт про фінансовий стан. Форма №1

Звіт про сукупний дохід. Форма №2

Звіт про рух грошових коштів. Форма №3

Звіт про власний капітал. Форма №4

Пакет звіту за 2013 р.

Аудиторський висновок за 2012

Звіт про власний капітал за 2012

Звіт про фінансові результати за 2012

Баланс на 31 12 2012

Звіт про рух грошових коштів за 2012

Примітки до фінансової звітності за 2012